1. ТБ "Український Хаб"
 2. »
 3. Акредитація
 •  
  Ознайомитися з правилами біржових торгів
 •  
  ЗІБРАТИ ТА ПОДАТИ НАСТУПНИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ
  • Договір оренди біржового місця ТОВ «ТБ «УКРАЇНСЬКИЙ ХАБ»;
   • заяву за встановленою Біржою формою;
   • копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців
   • копію статуту (для юридичної особи)
   • копію документа про взяття на облік заявника платником податків
   • копію свідоцтва платника податку на додану вартість (у разі наявності)
   • згода на обробку персональних даних;
   • копію трудового договору (контракту, наказу, протоколу чи іншого документу) керівника юридичної особи - заявника, що містить відомості про його повноваження та їх термін
   • копію сторінок паспорта керівника юридичної особи - заявника або паспорта фізичної особи-підприємця - заявника, що його ідентифікують, та сторінки, яка містить відомості про реєстрацію місця проживання
  • Договір про організацію та співпрацю з ТОВ «ТБ «УКРАЇНСЬКИЙ ХАБ»;
  • довіреність, видану на ім’я брокера, з визначенням його повноважень, яка повинна містити вичерпний перелік правочинів, які брокер має право вчиняти;
  • копію сторінок паспорта брокера, що його ідентифікують, та сторінки, яка містить відомості про реєстрацію місця проживання;
  • інші документи на вимогу Біржі, в тому числі висновок незалежного аудитора.
 •  
  пОСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

  Завірити документи підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності), після чого відправити пакет документів за адресою: 02100, місто Київ, вул.Бажова, будинок 9.

  У разі здійснення реєстрації учасника засобами торгової системи - скановані копії відповідних документів необхідно завантажити у відповідні поля реєстраційної форми електронного майданчика.

 •  
  розгляд заявки на акредитацію

  Ваша заявка на акредитацію буде розглянута на найближчому Біржовому комітеті, про результати засідання якого Вас буде повідомлено не пізніше наступного робочого дня.

 •  
  акредитація засобами електронної торгової системи

  Для отримання акредитації засобами торгової системи оберіть ринок, який Вас цікавить, перейдіть за відповідним посиланням до торгової платформи, створіть власний аккаунт та виконайте умови реєстрації.

Для реєстрації брокера член біржі надає наступні документи (завірені підписом уповноваженої особи члена біржі та печаткою (за наявності):

заяву на реєстрацію брокера, за встановленою Біржою формою;
- довіреність, видану на ім’я брокера, з визначенням його повноважень;
- копію сторінок паспорта, що ідентифікують особу брокера та містить відомості про реєстрацію місця проживання;
- копію сертифіката брокера (відповідно до напрямку його діяльності на Біржі).